Per 1 maart 2019 gaan wij onze nazorg aanbieden onder de vlag van Kraamzorg Zuid Gelderland B.V. (KZG). Wij leveren onze nazorg vanuit deze organisatie aan iedereen, ook als je geen kraamzorg hebt gehad van KZG.